Isnin, 16 November 2015

URUSAN PERTUKARAN DAN PENEMPATAN MURID SEKOLAH

Admin dapati pada akhir tahun ramai ibu bapa yang berurusan denagn PPD atau JPN sama ada urusan pertukaran atau penempatan persekolah anak-anak.  Semua urusan ini melibatkan pelbagai dokumen. Untuk membantu para ibu bapa yang akan berurusan dengan Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah, di sini admin senaraikan secara ringkar keperluan dokumen-dokumen yang diperlukan.


DOKUMEN URUSAN PERTUKARAN MURID WARGANEGARA YANG PIHAK SEKOLAH PROSES DAN KEMUKAKAN KEPADA PPD/JPN

1. 4 Salinan Borang P.U.(A) 275 Jadual iii (diisi oleh sekolah asal)
2. 2 Salinan surat beranak / Kad Pengenalan pelajar
3. 2 Salinan IC ibubapa/penjaga
4. 2 Salinan surat nikah / surat cerai
5. 2 Salinan surat hak penjagaan anak (kes cerai)
6. 2 Salinan Surat anak angkat (jika anak angkat)
7. 2 Salinan Bil air/letrik/cukai pintu (sah alamat terkini)

DOKUMEN URUSAN KEMASUKAN MURID MENGIKUT UMUR DARI SEKOLAH SWASTA /SAR/DARI LUAR NEGARA/CICIR/TAK PERNAH SEKOLAH
1. 2 Salinan Borang Permohonan (Rujuk PPD masing-masing)
2. 2 Salinan surat beranak
3. 2 Salinan IC ibubapa/penjaga
4. 2 Salinan surat nikah
5. 2 Salinan surat hak jaga anak (kes cerai)
6. 2 Salinan surat anak angkat (jika anak angkat)

KEMASUKAN MURID WARGANEGARA TANPA DOKUMEN SIJIL LAHIR
1. Perlu pengesahan kelahiran.
2. Anak Wargenegara.
3. Ada bukti kelahiran di Malaysia.
4. Mengisi dan melengkapkan borang SR/KSLPTSK (Pin.08) (rujuk PPD)
5. Surat perakuan Ketua Kampung / Penghulu / Ketua Kaum.
6. Salinan Kad Pengenalan Ibu / Bapa / Penjaga.
5. Membuat permohonan di Jabatan Pendidikan Negeri. (rujuk PPD)

URUSAN PERTUKARAN MURID PRASEKOLAH
1. Tidak ada sebarang pertukaran bagi murid prasekolah
    (kerana tidak semua sekolah ada kelas prasekolah dan ianya juga melibatkan peruntukan perkapita
    khas murid yang tidak boleh dipindahkan)

Khamis, 5 November 2015

Takrif Cuti Peristiwa

Cuti Peristiwa : Penerangan dan definisi

Merujuk kepada Peraturan-peraturan Pendidikan (penggal, Hari dan Cuti Sekolah)  98, telah dinyatakan berhubung hari persekolahan dan cuti peristiwa. Merujuk Peraturan 3 dinyatakan bahawa "cuti peristiwa" ialah hari yang tiada pendidikan dijalankan disebabkan oleh apa-apa perayaan atau majlis rasmi sekolah.


Peraturan 6 menyatakan bahawa hari sekolah bagi mana-mana satu tahun hendaklah tidak kurang daripada 190 hari.


Berkaitan cuti peristiwa, Peraturan 7 menyatakan seperti berikut:


(1) Guru Besar atau Pengetua dengan kelulusan Pendaftar, boleh memilih hari tertentu sebagai cuti peristiwa yang hendaklah tidak melebihi 4 hari bagi mana-mana satu tahun.

(2) Cuti peristiwa ini tidak boleh diambil bagi maksud melanjutkan cuti penggal sekolah.


Hari sukan, hari penyampaian hadiah, hari perayaan (aidiladha dan lain-lain) dan kegiatan gotong-royong yang melibatkan satu hari persekolahan boleh dikelaskan sebagai cuti peristiwa.


Seperti takrifan "cuti peristiwa", ia adalah hari di mana tiada pendidikan dijalankan disebabkan oleh apa-apa perayaan atau majlis rasmi sekolah.



sumber : Buku Takwim NUTP 2013, Johor; halaman 12.