Rabu, 20 September 2017

PERMOHONAN KE SEKOLAH KAWALAN, SMKA, KRK DAN KAA TAHUN 2018

Permohonan Ke sekolah kawalan, SMKA, KRK dan KAA bagi sesi persekolah 2018 telah dibuka pada 17 September 2017. Ibu bapa atau waris pelajar yang berminat sila berhubung dengan pihak sekolah rendah (PK HEM/ guru kelas / penyelaras tahun 6) tempat pelajar bersekolah sekarang ini untuk mendapatkan borang permohonan.

Takwim permohonan ke sekolah kawalan, SMKA, KRK dan KAA bagi sesi persekolah 2018.


17 September 2017 hingga 20 September 2017 edaran borang oleh pihak sekolah. kepada waris.

18 September hingga 20 September 2017 sekolah menerima borang daripada waris.

20 September 2017 hingga 31 Oktober 2017 pihak sekolah mengisi permohonan dalam sistem APDM.

20 September 2017 hingga 31 Oktober 2017 Proses pengesahan permohonan yang lengkap oleh pentadbir sekolah.

17 Disember 2017 Keputusan kelulusan permohonan akan diumumkan. Waris akan dimaklumkan melalui SMS.

Jumaat, 28 Julai 2017

eDaftat Menengah (Pendaftaran Tingkatan 1)

Salam sejahtera. Proses pendaftaran pelajar ke Tingkatan Satu 2018 dibuka mulai 1 Ogos 2017. Guru kelas boleh klik di sini untuk terus ke laman APDM bagi proses pendaftaran e-daftar menengah. Borang BPPS untuk diisi oleh pelajar boleh dimuat turun dengan klik di sini.

Selasa, 4 Julai 2017

AWAS!!!!!! JAUHI LAMAN APDM PALSU (APLIKASI PANGKALAN DATA MURID)

Awas!!!! Jauhi laman Web APDM palsu 

(Aplikasi Pangkalan Data Murid).

Semua warga pendidik atau pengguna laman web APDM perlu peka kepada kewujudan laman web APDM palsu. Terdapat banyak laman web APDM palsu dibina oleh pihak-pihak tertentu dengan pelbagai tujuan yang tidak diketahui. Seperti yang semua sedia maklum aplikasi / laman web APDM merupakan pangkalan data pelajar sekolah seluruh malaysia yang sangat penting. Sehubungan itu semua pengguna dan ADMIN kepada aplikasi APDM ini perlu berhati-hati dan menjaga kerahsian ID dan kata laluan masing masing.

Kenapa perlu berhati-hati dengan laman web APDM palsu?

  1. Laman web APDM palsu dibuat oleh pihak-pihak tertentu dengan pelbagai tujuan yang kita tidak ketahui.
  2. Dibimbangi laman web APDM palsu mempunyai unsur-unsur virus yang boleh menceroboh sistem komputer kita dan mencuri-maklumat-maklumat atau data-data peribadi yang penting.
  3. Berkemungkinan Laman web APDM Palsu boleh mencuri ID dan Kata Laluan Admin atau Pengguna APDM apabila admin atau pengguna 'key In" ID dan kata laluan dalam laman web APDM palsu tersebut dan seterunya mencuri maklumat-maklumat yang terdapat dalam APDM.

Apakah tindakan kita sebagai admin atau pengguna APDM?

  1. Taip URL atau alamat laman web https://apdm.moe.gov.my dalam "adress bar" browser. jangan taip pada "search" kerana akan muncul berpuluh-puluh laman APDM palsu.
  2. Jangan klik kepada sebarang ikon APDM atau link APDM yang tidak pasti atau tidak jelas URL (alamat) web nya.
  3. Set "bookmark" laman web APDM supaya memudahkan admin atau pengguna apabila hendak melayari aplikasi pada waktu akan datang.
  4. ID dan kata lauan APDM adalah sulit dan perlu disimpan dengan berhati-hati.

Semoga panduan ringkas ini sedikit sebanyak dapat membantu pengguna APDM dari terperangkap dengan laman-laman APDM palsu.

Rabu, 21 Jun 2017

Sekolah Perlu Lapor Kes Buli


Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia


Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia

Surat Pelaksanaan dari KPM sila klik di sini
Sijil Perlindungan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia sila klik di sini
Panduan tatacata membuat tuntutan sila klik di sini.
Untuk muat turun borang tuntutan sila klik di sini


KETERANGAN RINGKAS TENTANG SKIM TAKAFUL PELAJAR MALAYSIA


SKIM TAKAFUL KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK BAGI SEMUA PELAJAR SEKOLAH KERAJAAN DAN BANTUAN KERAJAAN(TPSM)


I. TUJUAN SKIM

Sesuai dengan perubahan dan kemajuan sistem pendidikan di Malaysia, pelajar pelajar yang sentiasa terdedah kepada berbagai musibah dan risiko kemalangan amat perlu diberi manfaat perlindungan insurans/takaful bagi membantu mereka atau keluarga mereka bagi menghadapi keadaan yang tidak diduga. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melancarkan ”Kempen Sekolah Penyayang” berasakan suatu skim perlindungan hendaklah dilaksanakan demi kebaikan semua pihak serta rasa prihatin dan tanggungjawab terhadap kebajikan dan kesejahteraan pelajar.


II. PELAKSANAAN SKIM

Skim ini disediakan oleh Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad (STMSB) dan penyertaan adalah wajib bagi semua pelajar sekolah-sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan.

III. SKOP PERLINDUNGAN

3.1 TPSM yang dicadangkan ini menyediakan manfaat perlindungan kepada pelajar atau warisnya jika ditakdirkan berlaku kematian atau keilatan akibat pelajar berkenaan ditimpa kemalangan, yang mana termasuk :

i) mati lemas, terhidu gas, keracunan makanan dan patukan ular;
ii) menunggang motosikal sama ada sebagai penunggang atau pembonceng;
iii) rusuhan dan kekacauan awam.

3.2 Amaun manfaat yang akandibayar oleh TPSM adalah seperti berikut :

SKOP AMAUN (RM)

A) KEMATIAN akibat kemalangan - 5000

B) HILANG UPAYA KEKAL DAN MENYELURUH Akibat kemalangan - 20,000

C) KEHILANGAN ATAU HILANG UPAYA KEKAL seperti berikut : - 20,000
a) Satu atau kedua-dua tangan di atas paras dari pergelangan, atau
b) Satu atau kedua-dua kaki di atas paras dari buku lali, atau
c) Kehilangan langsung penglihatan sebelah atau kedua-dua mata Akibat dari kemalangan.

D) KHAIRAT KEMATIAN mati akibat Kemalangan atau sakit biasa - 1,000

E) ELAUN WANG TUNAI bagi setiap hari, Semasa tempoh dimasukkan ke hospital Kerajaan Malaysia disebabkan oleh kemalangan sehingga maksima 60 hari berturut-turut mulai dari tarikh kemalangan. - 25.00 sehari

3.3 Had perlindungan bagi mana-mana satu pengangkutan, walau bagaimanapun, adalah tertakluk kepada amaun manfaat perlindungan RM3 juta. Tuntutan melebihi syarat ini akan dibahagikan mengikut kiraan pro-rata.

3.4 TPSM menyediakan perlindungan 24 jam sehari semalan dan meliputi seluruh dunia.

IV. TEMPOH PERLINDUNGAN

Tempoh perlindungan bermula dari hari pertama persekolahan dan berkuatkuasa selama setahun dan akan berterusan pada tahun-tahun berikutnya. Perlindungan ke atas seseorang pelajar, walau bagaimanapun, tamat secara serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan dari menjadi pelajar berdaftar di sekolah-sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan.


V. KEKECUALIAN

5.1 Walaupun skop perlindungan TPSM adalah sangat luas, ia adalah tertakluk kepada kekecualian-kekecualian seperti berikut :

(i) Sukan merbahaya seperti luncur (ski) air, polo, memburu, payung terjun, perlumbaan bermotor, tinju, gusti dan sebagainya;
(ii) Perlumbaan, ujian kelajuan atau ujian am kenderaan bermotor;
(iii) Keilatan atau kurang upaya yang sedia wujud;
(iv) Bunuh diri, atau cubaan bunuh diri dan kecederaan yang disengajakan;
(v) Penyakit atau wabak;
(vi) Pengaruh alkohol atau dadah;
(vii) Mengandung atau keguguran;
(viii) Peperangan dan risiko yang seumpamanya;
(ix) Aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan Syariah;
(x) Risiko nuklear dan yang seumpamanya.

Kekecualian ini, walau bagaimanapun, tidak terpakai kepada manfaat (D) kecuali (iv), (vi), (viii), (ix) dan (x).

VI. TUNTUTAN

6.1 Bagi memudahkan urusan tuntutan, pelajar-pelajar atau waris mereka boleh mengemukakan tuntutan terus ke Pejabat STMSB yang berdekatan melalui sekolah di mana pelajar berkenaan didaftarkan. Semua tuntutan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan Borang Tuntutan (seperti Lampiran) dan disokong oleh dokumen-dokumen berkaian sebagaimana yang ditentukan oleh STMSB.

6.2 STMSB akan menimbang dan mengurus tuntutan terus dengan pelajar-pelajar berkenaan atau waris mereka melalui sekolah di mana pelajar berkenaan didaftarkan. Apabila sesuatu tawaran dibuat, penerimaan tawaran hanya boleh dibuat oleh Guru Besar/Pengetua sekolah terbabit sahaja. Penerimaan tawaran ini adalah pelepasan sepenuhnya tanggungan STMSB. 

6.3 Mana-mana pelajar atau ahli warisnya tidak berhak berurusan secara langsung mengenai TPSM dan hanya Guru Besar/Pengetua sekolah sebagai wakil Kementerian Pendidikan sahaja yang berhak berurusan dengan STMSB.

6.4 Semua bayaran tuntutan akan dibuat atas nama sekolah. Sementara itu sekolah pula bertanggungjawab membuat bayaran tuntutan berkenaan kepada pelajar atau ahli warisnya.

6.5 Bagi melicinkan pentadbiran, satu penyata tuntutan yang telah dibayar dan diselesaikan berserta yang masih dipertimbangkan akan dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan secara bulanan oleh STMSB.

6.6 TPSM menyediakan perlindungan 24 jam sehari semalam dan meliputi seluruh dunia.


*Maklumat ini mungkin boleh berubah dari masa ke semasa. Sila rujuk dengan syarikat Takaful Malaysia untuk maklumat yang tepat dan terkini.Skim Insurans Murid Sekolah bagi pelajar yang menaiki bas sekolah (SPAD).

Untuk muat turun borang tuntutan (SPAD) sila kilik di sini